Susikurkite CV
Pradžia Naudojimosi taisyklės

Naudojimosi taisyklės


 

Bendrosios naudojimosi taisyklės ir sąlygos (Lovejob.lt)

Atnaujinta 2021 01 15

Šiame puslapyje nurodomos ir aprašomos bendrosios naudojimosi taisyklės (toliau - „Sąlygos“), kuriomis remiantis, Jūs galite naudotis Lovejob.lt portalu (toliau – „Portalas”) ir jame teikiamomis paslaugomis (kiekviena jų apibrėžta žemiau). Lovejob.lt portalas yra valdomas ir administruojamas UAB „Fortune IT” (toliau – „Paslaugų teikėjas”), įmonės kodas 304398323, registracijos adresas Laisvės pr. 60, Vilnius, Lietuvos Respublika, el. pašto adresas info@lovejob.lt

Šios aprašytos sąlygos yra įpareigojantis susitarimas tarp Jūsų ir portalo Lovejob.lt ir laikomos priimtomis kiekvieną kartą, kai Jūs naudojatės Lovejob.lt portalu ar portalo teikiamomis paslaugomis, todėl būtinai perskaitykite taisykles prieš atlikdami Jums svarbius veiksmus. Jei nesutinkate su toliau nurodytomis sąlygomis, nesinaudokite Lovejob.lt portalu ar portalo teikiamomis paslaugomis. Lovejob.lt portalas gali bet kada peržiūrėti šias sąlygas, paskelbdamas atnaujintą versiją šiame tinklalapyje. Turėtumėte periodiškai apsilankyti šiame puslapyje, kad peržiūrėtumėte naujausias privalomas sąlygas.

Norėdami naudotis Lovejob.lt portalu, turite būti 14 metų ar vyresnis asmuo. 

Vartotojams, pažeidžiantiems šias sąlygas, Lovejob.lt portalo nuožiūra gali būti leidžiama sustabdyti arba nutraukti portalo naudojimą.

Naudojimasis Lovejob.lt paslaugomis.

Darbo skelbimais, CV duomenų baze (toliau - „Lovejob.lt CV duomenų bazė“) ir kitomis Portalo funkcijomis gali naudotis asmenys, ieškantys darbo ir (arba) informacijos apie karjerą bei darbdaviai, ieškantys darbuotojų. Jūsų naudojimasis Portalo paslaugomis taip pat priklauso ir nuo kitų sutarčių, kurias papildomai galite sudaryti su Paslaugų teikėju. Kilus prieštaravimams tarp šių sąlygų ar bet kokios sutarties, kurią sudarėte su Lovejob.lt portalu, bus vadovaujamasi sudarytos sutarties sąlygomis.

Toliau naudojamas terminas „Įrašas“ reiškia informaciją, kurią jūs pateikiate, paskelbiate ar rodote Lovejob.lt svetainėje.

Visi Lovejob.lt vartotojai sutinka:

a) neperduoti, neskelbti, neplatinti, saugoti medžiagą, įskaitant, bet neapsiribojant Portalo turiniu, pažeidžiant bet kokius galiojančius LR įstatymus ar kitus teisės aktus (taip pat, įskaitant, bet neapsiribojant, įstatymais ar kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmeninės informacijos rinkimą, tvarkymą ar perdavimą), arba pažeidžiant Lovejob.lt privatumo politiką;

b) nenaudoti jokių duomenų gavybos, robotų ar panašių duomenų rinkimo ar gavimo būdų;

c) nepažeisti ar nebandyti pažeisti Lovejob.lt portalo saugumą, įskaitant bandymą ištirti, nuskaityti, patikrinti sistemos/tinklo pažeidžiamumą arba pažeisti saugumo ar autentifikavimo priemones be suteikto Paslaugų teikėjo leidimo;

d) bet kokiu būdu nekaupti, nekopijuoti ar nedubliuoti bet kokio Lovejob.lt portalo turinio ar informacijos, kurią galima rasti Lovejob.lt svetainėje, įskaitant pasibaigusius darbo skelbimus (išskyrus tuos atvejus, kai tai leidžiama šiose sąlygose);

e) neskelbti bet kokio turinio ar medžiagos, kuria reklamuojama arba patvirtinama melaginga ar klaidinanti informacija, neteisėta veikla, arba patvirtinama bei teikiama mokomoji informacija apie neteisėtą veiklą ar kitą pagal šias Naudojimosi Sąlygas draudžiamą veiklą, pvz., asmens privatumo pažeidimai ir pan.;

f) neskelbti jokio gyvenimo aprašymo ar profilio bei nesikreipti į bet kurį darbdavį pagal publikuojamą darbo skelbimą kitos šalies (kito asmens) vardu;

g) su Trečiąja Šalimi nesidalinti savo visais prisijungimo duomenimis prie Lovejob.lt svetainės;

h) neskelbti ir nepateikti Lovejob.lt portalui melagingos ar netikslios biografinės informacijos ar informacijos, kuri nėra Jūsų pačių;

i) neprašyti slaptažodžių ar kitos asmeniškai identifikuojamos informacijos iš kitų vartotojų;

j) neištrinti ar nepakeisti bet kokio kito asmens ar subjekto paskelbtos medžiagos be suteikto leidimo;

k) priekabiauti, kurstyti arba skatinti priekabiavimą prie bet kurios asmenų grupės, įmonės ar asmens;

l) nesiųsti nepageidaujamų el. laiškų, neskambinti nepageidaujamais telefono skambučiais arba nesiųsti nepageidaujamos informacijos, reklamuojančios produktus ar paslaugas bet kuriam vartotojui, arba nesusisiekti su vartotojais, kurie konkrečiai paprašė, kad su jais nesusisiektų;

m) nesinaudoti Lovejob.lt portalo paslaugomis bet kokiems neteisėtiems tikslams ar bet kuriai neteisėtai veiklai arba skelbti bet kokį aiškiai įžeidžiantį, vulgarų, nepadorų, grasinantį, piktnaudžiaujantį, neapykantą kurstantį, rasistinį turinį, CV ar darbo skelbimą.

n) neskelbti CV, kuris nėra tikras CV ir kuriuo bandoma reklamuoti produktus ar paslaugas.

Jūs esate atsakingi už savo paskyros, profilio ir slaptažodžių konfidencialumo išsaugojimą. Jūs negalite laikinai ar visam laikui dalintis savo slaptažodžio ar kitos prieigos prie paskyros informacija su jokiomis kitomis šalimis. Jūs esate atsakingas už bet kokį Lovejob.lt portalo registracijų ir slaptažodžių naudojimą, nepriklausomai nuo to, ar Jūs leidote, ar ne. Jūs sutinkate nedelsdami pranešti Lovejob.lt portalo administracijai apie bet kokį neteisėtą Jūsų paskyros, profilio ar slaptažodžių naudojimą.

LOVEJOB.LT PASLAUGŲ SUTEIKIMO IR ATSISKAITYMO TAISYKLĖS

Paslaugos teikiamos fiziniams ir juridiniams asmenims.

Fiziniai asmenys gali susikurti savo CV, laikyti ją duomenų bazėje, bet kada atsisiųsti PDF formatu pas save ar tiesiogiai iš duomenų bazės nusiųsti nuorodą potencialiam darbdaviui. Fiziniams asmenims paslaugos sistemoje yra nemokamos.

 Juridiniams asmenims paslaugos yra mokamos. Paslaugos suteikiamos Lovejob.lt portalo darbo skelbimų platformoje. Paslaugas sudaro darbo skelbimai, duomenų bazės peržiūra arba darbo skelbimų iškėlimas kategorijose arba pirmajame puslapyje. Kiekvienos paslaugos kaina pateikiama bendrame kainininke. 

Darbo skelbimo patalpinimas ar iškėlimas į kategorijos viršų negarantuoja konkrečių CV ar potencialių darbuotojų, tai suteikia didesnę galimybę sulaukti daugiau potencialių kandidatų CV ir galimų potencialių darbuotojų.

Apmokėjimo būdai:

Standartiniams paslaugų planams, aprašytiems mūsų tinklalapyje, apmokėjimą galite atlikti per Paysera sistemą. Norint nestandartinių sprendimų apmokėjimas atliekamas pavedimu pagal susiderintą ir išrašytą sąskaitą. 

Apmokėjimas vykdomas iki paslaugų suteikimo pradžios. Paslaugos pradedamos teikti tik gavus apmokėjimą per Paysera sistemą arba pavedimu. 

Paslaugų galiojimo terminas:

Minimalus paslaugos galiojimo terminas: 1 mėnuo. Maksimalus: 1 metai. Paslaugų galiojimo terminas priklauso nuo planų ir skelbimų kiekio, kuriuos pasirinksite. Jis pateikiamas prie paslaugų kainoraščio. 

Paslaugų kokybės užtikrinimas:

Jeigu pastebėjote trukdžius paslaugos teikimo metu, kurie neužtikrino paslaugos kokybės – informuokite mus. Kiekviena situacija sprendžiama individualiai pagal konkrečią susidariusią situaciją. 

Pinigų grąžinimas

Pinigai negrąžinami. Neišnaudotos paslaugos per nustatytą laikotarpį anuliuojamos. 

 

Papildomos sąlygos, taikomos darbdaviams

Už darbdavio darbo skelbimų talpinimą Lovejob.lt portale yra atsakingi tik patys darbdaviai. Lovejob.lt nelaikomas darbdaviu Jūsų naudojimosi svetaine atžvilgiu ir Lovejob.lt portalas nėra atsakingas už bet kokius sprendimus dėl įdarbinimo, kuriuos dėl kokių nors priežasčių priima bet kuris subjektas, skelbiantis darbo vietą Lovejob.lt portale.

Jūs suprantate ir sutinkate, kad atšaukdami savo darbdavio paskyroje užsakytas paslaugas arba pasibaigus paslaugų galiojimo terminui visa jūsų Lovejob.lt paskyros informacija, įskaitant išsaugotus gyvenimo aprašymus, tinklo kontaktus ir el. Pašto adresų sąrašus, bus pažymėta kaip ištrinta ir gali būti pašalinta iš Lovejob.lt portalo duomenų bazių.

Siekdamas apsaugoti mūsų Lovejob.lt portalo vartotojus nuo komercinės reklamos ar reklaminių skatinimų, Lovejob.lt portalas pasilieka teisę apriboti el. laiškų, kuriuos darbdavys gali siųsti vartotojams, skaičių tokiu skaičiumi, kurį Lovejob.lt mano esant tinkamu savo nuožiūra. 


Darbo skelbime negali būti:

a) talpinami klaidinantys, neįskaitomi ar „paslėpti“ raktiniai žodžiai arba raktiniai žodžiai, kurie neturi reikšmės siūlomoms darbo galimybėms, kaip nustatyta pagrįstai Paslaugų teikėjo nuožiūra;

b) talpinami nesusijusių bendrovių, išskyrus Jūsų, kaip darbdavio ir kliento, vardai, logotipai ar prekių ženklai, išskyrus atvejus, kai Lovejob.lt aiškiai sutinka;

c) netiksli, melaginga ar klaidinanti informacija; taip pat medžiaga ar nuorodos į medžiagą, kurioje seksualiai, smurtiškai ar kitaip išnaudojami žmonės arba kurioje prašoma asmeninės informacijos iš asmenų, jaunesnių nei 14 metų.

 

Taip pat, registruotas Lovejob.lt portale darbdavys negali:

a) skelbti darbus ar kitus skelbimus, ar kitą turinį, kuriame yra nuorodos į bet kurią svetainę, tiesiogiai konkuruojančią su Lovejob.lt portalu;

b) bandyti parduoti ar reklamuoti produktus ar paslaugas;

c) skatinti bet kokias galimybes, kurios nereiškia sąžiningo užimtumo;

d) reklamuoti seksualines paslaugas arba ieškoti darbuotojų seksualinio pobūdžio darbui;

e) prašyti naudoti žmogaus kūno dalis arba paaukoti jų dalis, įskaitant, be apribojimų, reprodukcines paslaugas;

f) pasisakyti už tam tikrą politinę partiją, politinę darbotvarkę, politinę poziciją ar klausimą;

g) skatinti  ar pasisakyti prieš tam tikrą religiją;

Paslaugų teikėjas pasilieka teisę pašalinti bet kurį darbo skelbimą ar turinį iš Lovejob.lt svetainės, kuris neatitinka aukščiau nurodytų sąlygų arba jei yra paskelbtas turinys, kuris Paslaugų teikėjo nuomone, neatitinka Lovejob.lt portalo interesų.

Jei naudodamiesi Portalo paslaugomis, klaidingai pateikėte Lovejob.lt portalui faktą ar kitaip suklaidinote portalą dėl Jūsų verslo veiklos pobūdžio, Paslaugų teikėjas turės pagrindą nutraukti Kūsų naudojimąsi Lovejob.lt paslaugomis.


CV duomenų bazė

Darbdavių naudojama Lovejob.lt CV duomenų bazė:

Jūs sutinkate, kad naudosite Lovejob.lt portalo CV duomenų bazę, kaip numatyta šiose sąlygose ir bet kurioje su Paslaugų teikėju sudarytoje sutartyje. Jūs naudosite Lovejob.lt CV duomenų bazę pagal visus galiojančius privatumo ir duomenų apsaugos įstatymus ir sutinkate, kad Paslaugų teikėjo CV duomenų bazės duomenų neatskleisite jokioms trečiosioms šalims, nebent esate įgaliota trečioji šalis arba naudojatės gyvenimo aprašymu aiškiais įdarbinimo tikslais.

Jūs turite imtis tinkamų fizinių, techninių ir administracinių priemonių, kad apsaugotumėte duomenis, kuriuos gavote iš Lovejob.lt CV duomenų bazės, nuo praradimo, netinkamo naudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Jūs nebendrinsite CV duomenų bazės prisijungimo duomenų su jokia kita šalimi.

Lovejob.lt CV duomenų bazė nenaudojama:

a) bet kokiems kitiems tikslams, (išskyrus darbuotojų paieškas), įskaitant, bet tuo neapsiribojant, siūlant reklamines akcijas, gaminius ar paslaugas bet kuriems CV turėtojams;

b) skambinti nepageidaujamais telefono skambučiais arba siųsti nepageidaujamus el. laiškus CV turėtojams Lovejob.lt portale arba susisiekti su bet kuriuo asmeniu, jei jie patvirtino, kad nenori, jog su jais būtų susisiekta;

Siekdamas užtikrinti saugų ir veiksmingą visų mūsų klientų patirtį, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę apriboti duomenų kiekį (įskaitant CV peržiūras), kuriuos Jūs galite pasiekti bet kuriuo konkrečiu laikotarpiu. Šios ribos gali būti keičiamos Lovejob.lt administracijos nuožiūra arba pažeidus aprašytas bendro naudojimosi taisykles.

Papildomos darbo ieškantiems asmenims taikomos sąlygos.

Registruojantis Lovejob.lt portale, Jūsų bus paprašyta susikurti paskyrą ir pateikti Portalui tam tikrą informaciją, įskaitant, be apribojimų, galiojantį el. pašto adresą.

Bet koks Jūsų pateiktas profilis turi būti tikslus ir apibūdinti Jus kaip individualų asmenį. Profilyje reikia užpildyti standartinius laukus, jeigu nepageidaujate – į šiuos laukus neįtraukite jokių telefonų numerių, gatvių adresų ar kitų susisiekimo su Jumis būdų, išskyrus Jūsų pavardę.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Jūs esate visiškai atsakingas už bet kokio gyvenimo aprašymo ar jame esančios medžiagos, pateiktos Lovejob.lt portale formą, turinį ir tikslumą.

Lovejob.lt portalas pasilieka teisę pasiūlyti Jums trečiųjų šalių paslaugas ir produktus, atsižvelgiant į nustatymus, kuriuos pateikiate registracijos metu (ar bet kuriuo metu vėliau) ir Jūs juos sutikote gauti. Tokius pasiūlymus gali pateikti Lovejob.lt portalas arba trečiosios šalys. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Jūsų informaciją, skaitykite Lovejob.lt portalo privatumo pareiškime.

Jūs suprantate ir pripažįstate, kad neturite visiškos nuosavybės teisių į savo paskyrą ir kad jei atšauksite Lovejob.lt portale užsakytas paslaugas, Jūsų Lovejo.lt paskyroje užsakyta paslauga bus nutraukta, visa Jūsų  paskyros informacija, įskaitant gyvenimo aprašymus, profilius, motyvacinius laiškus, išsaugotus darbo skelbimus, anketas bus pažymėta kaip ištrinta ir taip pat gali būti ištrinta iš Lovejob.lt duomenų bazių. Taip pat ši informacija bus pašalinta iš bet kurios viešos Lovejob.lt portalo srities. 

Lovejob.lt portalas pasilieka teisę ištrinti Jūsų paskyrą ir visą Jūsų informaciją po ilgo neaktyvumo.


Vartotojo turinys ir informacijos pateikimas.

Jūs patvirtinate ir suprantate, kad visa tekstinė, garsinė informacija, duomenys, nuotraukos, grafika, vaizdo įrašai, reklama, pranešimai ar kita medžiaga, kurią pateikėte, paskelbėte Lovejob.lt svetainėje ar per ją (toliau - „Vartotojo turinys“), yra vienintelė asmens, kurio sukurtas toks Vartotojo turinys, atsakomybė. Lovejob.lt tvirtina, kad joks turinys nėra valdomas ar kontroliuojamas Paslaugų teikėjo. Jūs esate atitinkamai atsakingi už pateiktą trečiųjų šalių turinį ir jų teisių apsaugą. Pateikdami, paskelbdami ar rodydami Vartotojo turinį Lovejob.lt portale ar per jį, jūs suteikiate Lovejob.lt portalui visuotinę neišimtinę, neatlygintiną teisę naudoti, dauginti, pritaikyti ir skelbti tokį Vartotojo turinį per Lovejob.lt portalą. Lovejob.lt portalas pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti priimti, paskelbti, rodyti ar perduoti bet kokį Vartotojo turinį.

Jei skelbiate Vartotojo turinį bet kurioje Lovejob.lt portalo viešoje vietoje, Jūs taip pat leidžiate bet kuriam vartotojui pasiekti, rodyti, peržiūrėti, saugoti ir atkurti tokį Vartotojo turinį asmeniniam naudojimui. Lovejob.lt administracija gali peržiūrėti ir pašalinti bet kokį Vartotojo turinį, kuris, Paslaugų teikėjo nuomone, pažeidžia čia aprašomas Sąlygas, pažeidžia galiojančius įstatymus, taisykles ar reglamentus, yra įžeidžiantis, žlugdantis ar neteisėtas arba pažeidžiantis kitų Lovejob.lt portalo Vartotojų teises ar kenkiantis ar keliantis grėsmę jų saugumui. Paslaugų teikėjas gali imtis bet kokių veiksmų, susijusių su vartotojo turiniu, kuriuos jis mano esant reikalingais ar tinkamais savo nuožiūra, jei mato, kad toks vartotojo turinys gali sąlygoti teisinę atsakomybę Lovejob.lt portalui, sugadinti Lovejob.lt prekės ženklą ar viešą įvaizdį arba priversti Lovejob.lt portalui prarasti vartotojus, klientus ar kitų tiekėjų paslaugas.

Lovejob.lt portalas neatstovauja ir negarantuoja Vartotojo turinio, išvestinio turinio iš Vartotojo sukurto turinio ar bet kokių kitų vartotojų paskelbtų pranešimų teisingumo, tikslumo ar patikimumo, taip pat Lovejob.lt portalas nepritaria jokiai Vartotojų viešai pareikštai nuomonei. Jūs sutinkate, kad bet koks pasitikėjimas kitų vartotojų paskelbta medžiaga bus Jūsų pačių rizika.

Toliau pateiktas dalinis vartotojo turinio, draudžiamo programoje, sąrašas. Žemiau pateiktas sąrašas yra skirtas tik iliustracijai ir nėra visas draudžiamo vartotojo turinio sąrašas.


Toliau pateiktas dalinis vartotojo turinio, draudžiamo publikuoti Lovejob.lt portale sąrašas (pateiktas sąrašas yra skirtas tik iliustracijai ir nėra visas draudžiamo vartotojo turinio sąrašas):

Draudžiamas turinys, kuris:

a) yra netiesiogiai ar aiškiai įžeidžiantis, pvz., Vartotojo turinys, kuris įtraukia, palaiko ar skatina bet kokio pobūdžio rasizmą, diskriminaciją, neapykantą ar bet kokią fizinę žalą bet kuriai grupei ar asmeniui;

b) priekabiauja, kursto priekabiavimą arba palaiko priekabiavimą prie bet kurios grupės ar asmens;

c) apima „nepageidaujamo pašto“, „grandininių laiškų“ arba „šlamšto“ ar „sukčiavimo“ siuntimą;

d) skatina ar remia melagingą ar klaidinančią informaciją arba neteisėtą veiklą ar elgesį, kuris yra įžeidžiantis, grasinantis, nepadorus, šmeižiantis;

e) reklamuoja arba palaiko neteisėtą ar nesankcionuotą kito asmens autorių teisių saugomo darbo kopiją, pvz., teikia ar daro prieinamas piratines kompiuterines programas ar nuorodas į jas arba teikia ar daro prieinamą piratinę muziką ar kitos laikmenos failus;

f) yra ribotos prieigos puslapiai, paslėpti puslapiai ar draudžiami vaizdai;

g) nuorodos į bet kokią pornografinę, nepadorią ar seksualinę medžiagą;

Naršymas mobiliuosiuose įrenginiuose

Jei naršote Lovejob.lt portale per mobilųjį įrenginį, Jūs sutinkate, kad informacija apie tai, kaip naudojatės Lovejob.lt portalu per savo mobilųjį įrenginį ir operatorių, gali būti perduodama mums, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, Jūsų mobiliojo ryšio operatorių, Jūsų mobilųjį įrenginį ar vietą. Naudodamiesi mobiliojo įrenginio prieiga prie Lovejob.lt portalo, Jūs patvirtinate, kad importuodami/eksportuodami bet kuriuos Lovejob.lt portalo duomenis į savo mobilųjį įrenginį ar iš jo, turite teisę dalintis perduotais duomenimis su savo mobiliojo ryšio operatoriumi ar kitu prieigos teikėju. Jūs sutinkate, kad esate atsakingas už visus mokesčius ir būtinus leidimus, susijusius su patekimu į Lovejob.lt portalą per savo mobiliosios prieigos teikėją. 

 

REGISTRUOTŲ DUOMENŲ (ANKETOS) PANAIKINIMAS

Jūs bet kada galite prisijungę prie portalo panaikinti savo anketą/duomenis. Tą padaryti galite atlikę sekančius žingsnius: vartotojas -> nustatymai -> paskyros ištrynimas -> ištrinti paskyrą -> sutinku

Atlikus šiuos žingsnius profilis panaikinamas negrąžinamai. 

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus. Sužinoti daugiau